parallax background

Adaptiviteit

Het zoeken naar manieren om tegemoet te komen aan de verschillende onderwijsbehoeften van leerlingen.

In deze animatie van Kennisnet wordt een voorbeeld gegeven van adaptief onderwijs.

Bijvoorbeeld door het verlengen van de instructie bij begrijpend lezen voor een klein groepje of kinderen via een digitale leeromgeving individueel laten werken

Werkwijze

  • In de klas kan een time timer ingezet worden voor leerlingen met TOS om hen te ondersteunen in het werken in hun eigen tempo en het plannen van werkzaamheden, waardoor iedere leerling zich kan richten op de eigen taken en het eigen leerproces.
  • Adaptief onderwijs kun je als leerkracht mogelijk maken door formatieve evaluatie van leerlingen (niet alleen voor leerlingen met TOS). Met formatieve evaluatie kijkt een leerkracht aan de hand van observaties en/of tussentoetsen wat de vooruitgang is van de leerling. Vervolgens gebruikt de leerkracht deze gegevens om beslissingen te nemen over vervolgstappen. Voorbeelden van digitale leeromgevingen waarop de vooruitgang van leerlingen bijgehouden kunnen worden zijn Snappet, Oefenweb en Muiswerk

In de Harmpje Visserschool in Urk zitten leerlingen met TOS met een medium arrangement vanuit het onderwijs aan leerlingen met een communicatieve/auditieve beperking.

In het fragment komt een aantal aanpassingen aan bod die door de leerkrachten wordt gedaan om goed te kunnen differentiëren tussen de leerlingen.

AAN DE SLAG - ADAPTIVITEIT

25 september 2018

Differentiatie in de klas

Via CPS, een adviesbureau voor het onderwijs, worden regelmatig cursussen gegeven rondom differentiatie in de klas.
25 september 2018

Bouwen aan een Adaptieve School

Het project Bouwen aan een Adaptieve School (BAS) biedt teamgerichte begeleiding om adaptief onderwijs te realiseren.