parallax background

Externe Ondersteuning

Er zijn verschillende manieren waarop een school of leerkracht ondersteuning kan krijgen vanuit een instelling voor kinderen met een auditieve/communicatieve beperking.

parallax background

Consultatie & advies van ambulant begeleider/ambulant behandelaar

Consultatie & Advies van een ambulant begeleider of behandelaar is een kortdurend, laagdrempelig traject met als doel het geven van adviezen en ondersteuning bij handelingsverlegenheid van een leerkracht met betrekking tot de spraak-/taalproblematiek van een leerling. Je kunt bij de ambulant begeleider bijvoorbeeld terecht voor:

  • Advies over kinderen met lichte auditieve of communicatieve  problemen of bij twijfel hierover.
  • Advies over het signaleren van leerlingen met spraak-/taalproblemen.
  • Deelname van een ambulant begeleider of behandelaar aan een zorgteambespreking over een leerling van het samenwerkingsverband.
  • Scholingsvragen van een schoolteam.

Verder Lezen

1Voorbeelden hoe consultatie helpt
Bekijk hier de website van Auris voor voorbeelden op welke manier consultatie & advies leerkrachten kunnen helpen.
2Succesvolle samenwerking
Lees hier een artikel over wat er nodig is voor een succesvolle samenwerking tussen verschillende professionals.
3Artikel over Co-teaching
Klik hier voor een artikel over co-teaching op de website Wij-leren.nl.
4Vormen van co-teaching
Vind hier het document van Siméa waarin de verschillende vormen van co-teaching worden beschreven.

Ondersteuning na toekenning licht onderwijsarrangement
Wanneer aan een leerling met TOS een (licht of medium) arrangement is toegekend, kan de school extra ondersteuning krijgen. Dit kan in verschillende vormen.

1. Directe begeleiding van de leerling met een auditieve/communicatieve beperking, bijvoorbeeld door specifieke remedial teaching, of het toegankelijk maken van leerstof en overige activiteiten rondom de taalontwikkeling en communicatieve redzaamheid.

2. Directe ondersteuning van de leerkracht ten aanzien van pedagogische en didactische vaardigheden met betrekking tot de leerling met TOS, bijvoorbeeld in de vorm van coaching, cursussen, trainingen en co-teaching.

Co-teaching is een belangrijk ondersteuningsmiddel. Bij co-teaching leert de leerkracht van de ambulant begeleider vaardigheden om leerlingen met TOS in de klas te begeleiden. Hierdoor wordt de handelingsbekwaamheid van de leerkracht versterkt. Het voordeel van de methodiek is dat je werkt in een setting waarin de begeleidingsvragen spelen, waardoor de adviezen meer op maat zijn.

De leerkracht en de ambulant begeleider stemmen van tevoren af wat de onderwijsbehoefte van de leerling is en welke ondersteuningsvraag de leerkracht heeft.

Bijscholing

  • Klik hier voor meer informatie over de cursus co-teaching van Kentalis voor leerkrachten en logopedisten.

In dit fragment van Leraar24 vertellen Sandra Koot en Annemarijn van der Woude meer over co-teaching.
In deze video van Leraar24 wordt co-teaching verder toegelicht.Bekijk hier een korte film over co-teaching waarin een casus wordt besproken.