parallax background

Doelgericht werken

Bij doelgericht werken stelt de leraar leerdoelen, leerlijnen en activiteiten vast voor een leerling, die passend zijn bij de mogelijkheden van die individuele leerling.

parallax background

In een OntwikkelingsPerspectiefPlan (OPP) worden de doelen vastgelegd. Een keer per jaar wordt de voortgang van de leerling geëvalueerd om te kijken of de doelen bijgesteld moeten worden.

In bijgaande filmfragmenten wordt ingegaan op doelgericht of opbrengstgericht werken in het algemeen. Deze principes zijn ook van belang voor het werken met leerlingen met TOS.

  • Hoe je de leerlingen betrekt bij doelgericht werken is te zien in deze clip van Leraar24.
  • In deze EduTalk legt Nora Steenbergen van het Informatiepunt Onderwijs & Talentontwikkeling (SLO) uit waarom het belangrijk is om doelgericht aan vaardigheden te werken. Aan de hand van een aantal voorbeelden wordt geïllustreerd hoe dit gedaan kan worden.

AAN DE SLAG - DOELGERICHT WERKEN

25 september 2018

Kennismakingsmodule GAS Geven

In de kennismakingsmodule GAS Geven is een formulier te vinden waarmee een GAS-schaal gemaakt kan worden inclusief instructies bij deze werkwijze.
25 september 2018

Goal Attainment Scaling

Goal Attainment Scaling is een goede manier om individuele doelen te stellen voor leerlingen met een TOS om hun ontwikkelstappen (hoe klein ook) te volgen. Met […]
25 september 2018

‘Communicatieve taaltherapie voor kinderen’ 

In deze uitgave van Rodenburg-van Wee, Koopman & de Wit, (2013) wordt beschreven waarom en hoe logopedisten doelgericht kunnen werken met leerlingen met TOS.