parallax background

Interne Ondersteuning

Binnen een school zijn er verschillende mogelijkheden voor extra ondersteuning in het begeleiden van zorgleerlingen

parallax background

Mogelijkheden voor extra ondersteuning in het begeleiden van zorgleerlingen

Voorbeelden hiervan zijn de onderwijsassistent, de leraarondersteuner en de intern begeleider (IB’er). De onderwijsassistent ondersteunt de leerkracht in het onderwijs aan leerlingen. Hierdoor heeft de leerkracht ruimte om leerlingen met specifieke problemen (zoals TOS) in een groepje of individueel te begeleiden. De leraarondersteuner geeft instructie aan groepjes leerlingen en begeleidt leerlingen tijdens het zelfstandig werken.

Deze extra handen maken het  mogelijk dat de leerkracht bijvoorbeeld verlengde instructie kan geven aan kinderen met TOS tijdens een taalles. De IB’er heeft o.a. als taak om leerkrachten te begeleiden in het onderwijs aan zorgleerlingen, zoals leerlingen met TOS. Dit kan door middel van (warme) overdracht tussen leerkrachten, het bieden van consultatie & advies, het organiseren van collegiale consultatie, het zorgen voor scholing op het gebied van TOS en door advies te vragen aan externe deskundigen op het gebied van TOS.

Verder Lezen

1Taken van de onderwijsassistent en de leraarondersteuner.
Klik hier voor een website over de taken van de onderwijsassistent en de leraarondersteuner.
2Collegiale consultatie
Klik hier voor een online cursus over collegiale consultatie waarin je handvatten krijgt om zelf opbouwende feedback te kunnen geven aan collega's.
3Verschillende vormen van collegiale consultatie
Klik hier voor een artikel van Wij-leren.nl over de verschillende vormen van collegiale consultatie.

Op de website van leraar24 staan verschillende video's over collegiale consultatie. Klik hier om ze te bekijken.


Collegiale consultatie
Als leerkracht kun je de IB’er vragen om mee te kijken in de klas. De IB’er observeert de leerkracht, de leerling en de klassensituatie. Daarnaast kan hij/zij de leerkracht ondersteunen in het versterken of ontwikkelen van leerkrachtvaardigheden.

Bij leerlingen met TOS kan de IB’er bijvoorbeeld feedback geven op het taalgebruik van de leerkracht, waardoor leerlingen met TOS de instructie beter kunnen volgen (zie Eigen Taalgebruik voor meer informatie over dit onderwerp).

Bij collegiale consultatie kunnen ook andere collega’s ervaringen, vragen en problemen op het gebied van onderwijs met elkaar bespreken en elkaar helpen bij het vinden van een oplossing.

Bijvoorbeeld de vraag op welke manier je de woordenschatontwikkeling bij leerlingen met TOS kunt stimuleren (zie Woordenschat voor meer informatie over dit onderwerp).

Materialen

  • Er zijn twee borgingstools ontwikkeld om opgedane kennis over TOS te verankeren binnen de school. Op deze manier is de kennis over TOS beschikbaar voor andere leerkrachten die een leerling met TOS in de klas krijgen.