parallax background

Totstandkoming tosinbeeld.nl

Een project dat uitgevoerd werd door het Expertisecentrum Nederlands, Koninklijke Auris en Koninklijke Kentalis, in samenwerking met tien PO-scholen. En dat financieel mogelijk werd gemaakt door een subsidie van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO).

parallax background
rapportage-image

TOS IN BEELD: HANDVATTEN VOOR ONDERSTEUNING BIJ TAALONTWIKKELINGSSTOORNISSEN IN HET REGULIER EN SPECIAAL BASISONDERWIJS

Deze rapportage beschrijft het project dat leidde tot de totstandkoming van de website.

Een project dat uitgevoerd werd door het Expertisecentrum Nederlands, Koninklijke Auris en Koninklijke Kentalis, in samenwerking met tien PO-scholen. En dat financieel mogelijk werd gemaakt door een subsidie van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO).
Download het rapport via deze link of door op de afbeelding te klikken.

Dit zeer lezenswaardige rapport maakt duidelijk dat er in het regulier basisonderwijs het nodige draagvlak is voor Passend Onderwijs. Maar ook dat schoolteams met veel vragen worstelen als het gaat om passend onderwijs voor de 5% leerlingen met TOS.

Die vragen, die het uitgangspunt vormen van het project ‘TOS in Beeld’, worden uitvoerig beschreven. Ook valt te lezen wat een positief effect vervolgens deelname aan een door Auris en Kentalis georganiseerd TOServaringscircuit heeft. Uitvoerig wordt stilgestaan bij het vraagstuk van kennisdeling over TOS binnen het regulier onderwijs en de impact van het ervaren gebrek aan tijd daarvoor binnen schoolteams.

Dit resulteert uiteindelijk in een constructie van een tijdbesparende, informatieve website, door TOS-specialisten en reguliere schoolteams, die samen een Community of Practice vormen.

De website ‘TOS in Beeld’ en het rapport dragen bij aan de bekendheid van TOS in het regulier onderwijs en dat doet me veel deugd. Het rapport is een kleine goudmijn voor ambulante dienstverleners van Auris, Kentalis en vergelijkbare organisaties waar het gaat om inzicht in de problemen die reguliere leerkrachten ervaren in het lesgeven aan TOS-leerlingen. En tot slot laat het rapport goed zien hoezeer dit project een schoolvoorbeeld van vruchtbare, effectieve samenwerking tussen regulier en speciaal onderwijs vormt. Van harte aanbevolen!

Prof Harry Knoors, Directeur Kentalis