parallax background

Communicatieve Redzaamheid

'Het begrijpen en begrepen worden in een sociale context door het inzetten van verbale en/of non-verbale communicatieve vaardigheden' (Gerrits e.a., 2017).

parallax background

Voor het toewijzen van een onderwijsarrangement is de mate van communicatieve redzaamheid belangrijk

In hoeverre een kind zich kan redden in de communicatie bepaalt mede of de leerling voor een licht, medium of intensief onderwijsarrangement in aanmerking komt. Daarnaast is het stimuleren van de communicatieve redzaamheid een van de belangrijkste doelstellingen in het onderwijs/de begeleiding aan kinderen met TOS.

De communicatieve redzaamheid wordt beschreven aan de hand van het taalbegrip, uitdrukkingsvaardigheden, wederkerigheid, communicatieve weerbaarheid en de invloed van de communicatieproblemen op het functioneren van de leerling.

Deze aspecten zijn geformuleerd door Siméa, de brancheorganisatie van onderwijsinstellingen voor kinderen met een communicatieve/auditieve beperking.

Handreiking Simea

Een van de manieren om communicatieve redzaamheid te stimuleren bij oudere kinderen is het debatteren in de klas.

AAN DE SLAG - COMMUNICATIEVE REDZAAMHEID

25 september 2018

‘Sociaal Vaardig Communiceren’ 

Deze cursus gaat over hoe we kinderen sociaal vaardiger kunnen maken en wordt er stap voor stap gewerkt aan de sociale vaardigheden van kinderen.
25 september 2018

Vergroten communicatieve redzaamheid

Logopedische cursussen van Kentalis gericht op het vergroten van de communicatieve redzaamheid van kinderen.
25 september 2018

Leerlingen met TOS mondiger en communicatief redzamer

algemene tips voor in de klas om leerlingen met TOS mondiger en communicatief redzamer te maken