parallax background

Communicatieve Redzaamheid

'Het begrijpen en begrepen worden in een sociale context door het inzetten van verbale en/of non-verbale communicatieve vaardigheden' (Gerrits e.a., 2017).

parallax background

Voor het toewijzen van een onderwijsarrangement is de mate van communicatieve redzaamheid belangrijk

In hoeverre een kind zich kan redden in de communicatie bepaalt mede of de leerling voor een licht, medium of intensief onderwijsarrangement in aanmerking komt. Daarnaast is het stimuleren van de communicatieve redzaamheid een van de belangrijkste doelstellingen in het onderwijs/de begeleiding aan kinderen met TOS.

De communicatieve redzaamheid wordt beschreven aan de hand van het taalbegrip, uitdrukkingsvaardigheden, wederkerigheid, communicatieve weerbaarheid en de invloed van de communicatieproblemen op het functioneren van de leerling.

Deze aspecten zijn geformuleerd door Siméa, de brancheorganisatie van onderwijsinstellingen voor kinderen met een communicatieve/auditieve beperking.

Handreiking Simea

Een van de manieren om communicatieve redzaamheid te stimuleren bij oudere kinderen is het debatteren in de klas.

AAN DE SLAG - COMMUNICATIEVE REDZAAMHEID

25 september 2018

Toelaatbaarheidsbepaling voor ondersteuning

Richtlijn van Siméa voor de toelaatbaarheidsbepaling voor ondersteuning voor leerlingen met TOS binnen het regulier onderwijs.
25 september 2018

Handreiking communicatieve redzaamheid van Siméa.

Deze handreiking biedt handvatten voor het beschrijven van taal- en communicatiegedrag (de communicatieve redzaamheid) van de leerling.