parallax background

Sociaal Emotionele ontwikkeling

Taal en interactie spelen een grote rol in de sociale ontwikkeling. Kinderen met TOS lopen dan ook een groter risico op sociaal-emotionele problemen dan andere kinderen.

parallax background

Doordat kinderen met TOS minder interacteren met leeftijdgenoten, hebben ze minder mogelijkheden om ervaring op te doen met communicatie en sociaal gedrag en daar – als vanzelf – van te leren.

Daarnaast speelt taal ook een belangrijke rol in de controle van kinderen over hun eigen gedrag (zelfregulatie) in sociale interacties.

Als een kind of jongere een TOS heeft, dan heeft dat ook invloed op de sociaal-emotionele ontwikkeling.

Verder lezen

1Nieuwsartikel van Simea over Sociaal Emotionele ontwikkeling
Klik hier voor een artikel over de emotionele ontwikkeling van kinderen met TOS (de Vries, Meester & Ketelaar, 2015)
2Meer informatie over het boek 'Spraaktaal'
Kijk hier voor meer informatie over het boek Spraaktaal (Isarin, 2013) waarin informatie staat over het wat, hoe en waarom van taalstoornissen.
3Brochure sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen met een TOS: problemen, oorzaken en oplossingen
Wat zijn de gevolgen van een TOS op de sociaal-emotionele ontwikkeling? Welke sociaal-emotionele problemen ervaren kinderen met TOS? En hoe kun je deze kinderen het beste begeleiden?
In deze brochure beschrijft Neeltje van den Bedem de onderzoeksresultaten en adviezen voor professionals.

AAN DE SLAG - SOCIAAL EMOTIONELE ONTWIKKELING

30 november 2020

Gevoelensposter en gevoelsthermometers

Voor kinderen met een taalontwikkelingsstoornis kan het moeilijk zijn emoties te verwoorden. De poster helpt om te zeggen wat je denkt en voelt.
30 november 2020

Gevoelenskaarten

Werk je met kinderen en heb je ook behoefte aan visuele ondersteuning bij het bespreken van emoties? Dan is dit misschien interessant voor jou!
25 september 2018

‘Ervaar TOS’

Een praktisch ervaringscircuit met daarin een tiental opdrachten gericht op het ervaren van een TOS.