Sociaal Emotionele ontwikkeling

Taal en interactie spelen een grote rol in de sociale ontwikkeling. Kinderen met TOS lopen dan ook een groter risico op sociaal-emotionele problemen dan andere kinderen.

Doordat kinderen met TOS minder interacteren met leeftijdgenoten, hebben ze minder mogelijkheden om ervaring op te doen met communicatie en sociaal gedrag en daar – als vanzelf – van te leren.

Daarnaast speelt taal ook een belangrijke rol in de controle van kinderen over hun eigen gedrag (zelfregulatie) in sociale interacties.

Verder lezen

1Nieuwsartikel van Simea over Sociaal Emotionele ontwikkeling
Klik hier voor een artikel over de emotionele ontwikkeling van kinderen met TOS (de Vries, Meester & Ketelaar, 2015)
2Meer informatie over het boek 'Spraaktaal'
Kijk hier voor meer informatie over het boek Spraaktaal (Isarin, 2013) waarin informatie staat over het wat, hoe en waarom van taalstoornissen.

In dit filmfragment is te zien welke problemen kinderen met TOS op sociaal-emotioneel gebied kunnen ervaren

AAN DE SLAG - SOCIAAL EMOTIONELE ONTWIKKELING

25 september 2018

Workshop Sociaal Vaardig Communiceren

In deze workshop worden handvatten aangereikt om de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen met TOS te ondersteunen.
25 september 2018

TOS voor kinderen van elke leeftijd

Een website over TOS voor kinderen van elke leeftijd, om samen met het kind te bekijken.