parallax background

Sociaal Emotionele ontwikkeling

Taal en interactie spelen een grote rol in de sociale ontwikkeling. Kinderen met TOS lopen dan ook een groter risico op sociaal-emotionele problemen dan andere kinderen.

parallax background

Doordat kinderen met TOS minder interacteren met leeftijdgenoten, hebben ze minder mogelijkheden om ervaring op te doen met communicatie en sociaal gedrag en daar – als vanzelf – van te leren.

Daarnaast speelt taal ook een belangrijke rol in de controle van kinderen over hun eigen gedrag (zelfregulatie) in sociale interacties.

Als een kind of jongere een TOS heeft, dan heeft dat ook invloed op de sociaal-emotionele ontwikkeling.

Verder lezen

1Nieuwsartikel van Simea over Sociaal Emotionele ontwikkeling
Klik hier voor een artikel over de emotionele ontwikkeling van kinderen met TOS (de Vries, Meester & Ketelaar, 2015)
2Meer informatie over het boek 'Spraaktaal'
Kijk hier voor meer informatie over het boek Spraaktaal (Isarin, 2013) waarin informatie staat over het wat, hoe en waarom van taalstoornissen.
3Brochure sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen met een TOS: problemen, oorzaken en oplossingen
Wat zijn de gevolgen van een TOS op de sociaal-emotionele ontwikkeling? Welke sociaal-emotionele problemen ervaren kinderen met TOS? En hoe kun je deze kinderen het beste begeleiden?
In deze brochure beschrijft Neeltje van den Bedem de onderzoeksresultaten en adviezen voor professionals.

AAN DE SLAG - SOCIAAL EMOTIONELE ONTWIKKELING

25 september 2018

TOS Beleving

Workshop in de vorm van een onderdompeling voor professionals die werken met kinderen met TOS
25 september 2018

Programma: Spraaktaal kids 

Voor een kind met TOS is het van groot belang om inzicht te hebben in zijn of haar eigen problematiek.
25 september 2018

Workshop Sociaal Vaardig Communiceren

In deze workshop worden handvatten aangereikt om de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen met TOS te ondersteunen.