parallax background

Onderwijs Arrangement

Sinds de invoering van de Wet Passend Onderwijs op 1 augustus 2014, ontvangen leerlingen met speciale onderwijsbehoeften ondersteuning op maat.

parallax background

Onderwijs- of ondersteuningsarrangement


Een leerling kan een onderwijs- of ondersteuningsarrangement krijgen. Dan krijgt de leerling ondersteuning op de reguliere school. De leerling kan ook naar een speciale school gaan. Een onderwijsarrangement is niet een kant-en-klaar product. Voor elke leerling kijken we naar:

Wat is de onderwijsbehoefte?
Wat heeft de leerling nodig om de lessen op school goed te kunnen volgen?
Wat is de ondersteuningsvraag van de leerkracht / school / mbo-instelling?
Wat heeft de reguliere school of instelling nodig? Zodat de leerkracht de leerling goed kan helpen.
Wat is de ernst van de beperking?
Wat houdt het in voor de leerling om doof of slechthorend te zijn of een taalontwikkelingsstoornis te hebben?

Dit is voor elke leerling weer anders. Het gaat dus om maatwerk. De Commissie van Onderzoek stelt de onderwijsbehoefte vast. Ook worden de overleggen en adviezen van ouders en andere verwijzers hierin meegenomen.

Voor meer informatie over de onderwijsinstellingen kijk je op:

www.Auris.nl
www.Kentalis.nl
www.viertaal.nl
www.vituszuid.nl

In deze animatie is een casus gebruikt om passend onderwijs te illustreren

In deze animatie wordt de Wet Passend Onderwijs besproken.

Meer informatie

  • Klik hier voor een video van Leraar24 over de invulling van de onderwijsarrangementen in het voortgezet onderwijs.
  • Lees hier meer over de onderwijsarrangementen in de folder van Vitus Zuid, een instelling voor kinderen met een auditieve/communicatieve beperking. Op pagina 4 vind je een voorbeeld op welke manier de onderwijsarrangementen in het basisonderwijs kunnen worden ingevuld.