Onderwijs Arrangement

Sinds de invoering van de Wet Passend Onderwijs op 1 augustus 2014, ontvangen leerlingen met speciale onderwijsbehoeften ondersteuning op maat.

De ondersteuning is afhankelijk van de onderwijs- en communicatiebehoeften van de leerling en de vragen van de reguliere school. Ook kinderen met TOS kunnen extra hulp nodig hebben op school of behoefte hebben aan onderwijs dat beter aansluit bij hun communicatieve ontwikkeling.

​De ondersteuning is verdeeld in drie onderwijsarrangementen

Licht arrangement De leerling volgt onderwijs op een reguliere school en ontvangt een vorm van ambulante begeleiding die is afgestemd op de onderwijsbehoefte van de leerling.

Medium arrangement Het medium arrangement is bedoeld voor leerlingen voor wie speciaal onderwijs niet nodig is, maar die te weinig baat hebben bij een licht arrangement. De leerling gaat naar een reguliere school, maar krijgt veel extra ondersteuning vanuit een instelling voor leerlingen met een auditieve/communicatieve beperking.

Intensief arrangement De leerling gaat naar een school voor speciaal onderwijs voor leerlingen met een auditieve en/of communicatieve beperking.  

Bovenstaande is een algemene beschrijving van de onderwijsarrangementen, de concrete invulling van de ondersteuning is afhankelijk van de onderwijsbehoefte van de specifieke leerling en de ondersteuningsvraag van de leerkracht. Ga naar de website van Siméa voor meer informatie over de invulling van de arrangementen.

In deze animatie is een casus is gebruikt om passend onderwijs te illustreren

In deze animatie wordt de Wet Passend Onderwijs besproken.

Meer informatie

  • Klik hier voor een video van Leraar24 over de invulling van de onderwijsarrangementen in het voortgezet onderwijs.
  • Lees hier meer over de onderwijsarrangementen in de folder van Vitus Zuid, een instelling voor kinderen met een auditieve/communicatieve beperking. Op pagina 4 vind je een voorbeeld op welke manier de onderwijsarrangementen in het basisonderwijs kunnen worden ingevuld.