parallax background

Het is van belang dat TOS zo vroeg mogelijk wordt gesignaleerd, zodat het kind op tijd de juiste ondersteuning krijgt.

Hierdoor kunnen problemen met communicatie, leren en gedrag worden voorkomen. Er bestaan verschillende instrumenten om TOS te signaleren. Vroegtijdige signalering is echter niet eenvoudig. Kinderen behalen de belangrijke mijlpalen in de taalontwikkeling vaak op verschillende leeftijden.

parallax background

Meertaligheid kan een complicerende factor zijn bij het signaleren van TOS.

Is er sprake van een blootstellingsachterstand aan de omgevingstaal of van TOS? Een blootstellingsachterstand kan zijn ontstaan door minder/latere input van het Nederlands en kan vaak worden ingelopen als het taalaanbod wordt versterkt. Een TOS bestaat zowel in de moedertaal als in de omgevingstaal.

In onderstaand filmfragment worden de signalen van TOS besproken. Het filmpje is gericht op ouders, maar kan ook aan leerkrachten belangrijke inzichten bieden. De doelgroep in de video zijn kinderen in de basisschoolleeftijd.

Materialen

Er zijn verschillende materialen die je kunt gebruiken om TOS bij kinderen te signaleren. Kijk onder materialen voor verschillende signaleringsinstrumenten.
video-taalstoornisvideo-taalstoornis-signaleren
parallax background

AAN DE SLAG - SIGNALEREN

30 november 2020

Praatplaat over de mogelijke oorzaken van TOS

Wat zijn de mogelijke oorzaken van een TOS? Deze praatplaat van Auris geeft daar informatie over. Op de voorzijde staat een tekening en op de achterzijde […]
19 september 2018

Test: algemene taalontwikkeling van SNEL

De SNEL-test is een korte test om een algemeen beeld te krijgen van de taalontwikkeling van een kind.
19 september 2018

Vragenlijst: Signaleren

De lijst heeft tot doel het signaleren van taal en/of spraakproblemen bij kinderen in de onderbouw van het regulier onderwijs.