parallax background

Het is van belang dat TOS zo vroeg mogelijk wordt gesignaleerd, zodat het kind op tijd de juiste ondersteuning krijgt.

Hierdoor kunnen problemen met communicatie, leren en gedrag worden voorkomen. Er bestaan verschillende instrumenten om TOS te signaleren. Vroegtijdige signalering is echter niet eenvoudig. Kinderen behalen de belangrijke mijlpalen in de taalontwikkeling vaak op verschillende leeftijden.

parallax background

Meertaligheid kan een complicerende factor zijn bij het signaleren van TOS.

Is er sprake van een blootstellingsachterstand aan de omgevingstaal of van TOS? Een blootstellingsachterstand kan zijn ontstaan door minder/latere input van het Nederlands en kan vaak worden ingelopen als het taalaanbod wordt versterkt. Een TOS bestaat zowel in de moedertaal als in de omgevingstaal.

In onderstaand filmfragment worden de signalen van TOS besproken. Het filmpje is gericht op ouders, maar kan ook aan leerkrachten belangrijke inzichten bieden. De doelgroep in de video zijn kinderen in de basisschoolleeftijd.

Materialen

Er zijn verschillende materialen die je kunt gebruiken om TOS bij kinderen te signaleren. Kijk onder materialen voor verschillende signaleringsinstrumenten.
video-taalstoornisvideo-taalstoornis-signaleren
parallax background

AAN DE SLAG - SIGNALEREN

19 september 2018

TOS en meertaligheid 

De Siméa handreiking TOS en meertaligheid. Met onder andere een beslisboom voor diagnostiek en een anamneseformulier meertaligheid.
19 september 2018

Signaleringsposter

Heeft Jos ’n TOS? Posters die je helpen om snel een taalontwikkelingsstoornis te herkennen.
19 september 2018

TOS-CHECK APP

Met de TOS-check app test je op een laagdrempelige en eenvoudige manier het spraaktaalniveau van een kind.