parallax background

Organisatie

Alle scholen zijn aangesloten bij een samenwerkingsverband. Het samenwerkingsverband bepaalt welke leerling welke ondersteuning krijgt en op welke manier de financiële middelen worden verdeeld.

parallax background

Binnen het samenwerkingsverband is een schoolondersteuningsplan opgesteld. Dit plan geeft een overzicht van de ondersteuning die de school moet bieden om tegemoet te komen aan de individuele onderwijsbehoefte van de leerling.

Het betreft de ondersteuning die minimaal op school aanwezig moet zijn om zorgleerlingen te kunnen begeleiden. Naast het schoolondersteuningsplan worden er binnen de school handelingsplannen opgesteld.

Het handelingsplan betreft de doelen die de school voor de leerling heeft opgesteld. Het gaat hier om de onderwijsbehoefte van de individuele leerling. Het handelingsplan bestaat uit een beschrijving van de beginsituatie, het plan van aanpak, wie er bij de uitvoering betrokken zijn, welke hulpmiddelen ingezet worden en de evaluatie.

De IB’er kan begeleiding bieden bij het opstellen en uitvoeren van het handelingsplan.

Materialen

  • Vraag bij de school naar het specifieke schoolondersteuningsplan voor meer informatie over het ondersteunen van zorgleerlingen bij jou op school.
  • Kijk ook eens op de website van het samenwerkingsverband van de school voor meer informatie over het schoolondersteuningsplan en de manier waarop de ondersteuning op school is georganiseerd.