parallax background

Doelgericht werken

Bij doelgericht werken stelt de leraar leerdoelen, leerlijnen en activiteiten vast voor een leerling, die passend zijn bij de mogelijkheden van die individuele leerling.

parallax background

In een OntwikkelingsPerspectiefPlan (OPP) worden de doelen vastgelegd. Een keer per jaar wordt de voortgang van de leerling geëvalueerd om te kijken of de doelen bijgesteld moeten worden.

In bijgaande filmfragmenten wordt ingegaan op doelgericht of opbrengstgericht werken in het algemeen. Deze principes zijn ook van belang voor het werken met leerlingen met TOS.

  • Hoe je de leerlingen betrekt bij doelgericht werken is te zien in deze clip van Leraar24.
  • In deze EduTalk legt Nora Steenbergen van het Informatiepunt Onderwijs & Talentontwikkeling (SLO) uit waarom het belangrijk is om doelgericht aan vaardigheden te werken. Aan de hand van een aantal voorbeelden wordt geïllustreerd hoe dit gedaan kan worden.

AAN DE SLAG - DOELGERICHT WERKEN

25 september 2018

‘Handreiking Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs’

De ‘handreiking Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs’ van de PO-Raad. Hierin staan leerroutes beschreven voor leerlingen die een individuele leerlijn volgen omdat ze problemen hebben in de […]
25 september 2018

Procesbeschrijving en Kwaliteitsindicatoren voor het onderwijs

Document ‘Procesbeschrijving en Kwaliteitsindicatoren voor het onderwijs aan leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis’ van Siméa.
25 september 2018

Opbrengstgericht werken

Observatie-instrument Opbrengstgericht werken in de klas (vanaf pagina 18), ontwikkeld door de KPC-Groep.