Luisteren

Bij sommige kinderen met TOS zijn luisterproblemen een onderdeel van hun taalontwikkelingsstoornis.

Bij sommige kinderen met TOS zijn luisterproblemen een onderdeel van hun taalontwikkelingsstoornis.

In de literatuur wordt dit ook wel AVP (auditieve verwerkingsproblemen) genoemd. Deze luisterproblemen kenmerken zich door:
 • Moeite met het onthouden van mondelinge informatie;
 • Slecht verstaan in rumoer; beter verstaan in de 1-op-1 situatie;
 • Moeilijkheden met het lokaliseren van geluid (waar komt het geluid vandaan?);
 • Slecht luisteren, veel navragen;
 • Auditieve aandachtsproblemen.

Het gaat hierbij om luisterproblemen die niet veroorzaakt worden door een slecht gehoor. Kinderen met TOS met luisterproblemen hebben moeite met het oppikken van het taalaanbod uit de omgeving, zeker als er veel (achtergrond)ruis is.

Dit betekent dat zij de ander niet altijd zullen verstaan en begrijpen. Dat kan leiden tot onzekerheid.

Kinderen met luisterproblemen en TOS hebben vaak moeite met het auditief discrimineren (het onderscheiden van geluiden, woorden en (spraak)klanken en auditieve analyse en synthese (hakken en plakken). Dit heeft een negatieve invloed op het leren lezen.


In deze animatie wordt uitgelegd wat een luisterprobleem (auditief verwerkingsprobleem) is.

AAN DE SLAG - LUISTEREN

25 september 2018

Website: ‘Logopedie en Gehoor’ 

Op deze website staat informatie over problemen die met het gehoor te maken hebben.
25 september 2018

LinC Therapieprogramma

Voor Auditieve verwerkingproblemen Stap-voor-stap aanpak voor het aanleren van aanleren van strategieën die auditieve verwerkingsproblemen compenseren.
25 september 2018

Workshop: ‘Kinderen met luisterproblemen’

Het cursuscentrum van Auris biedt de workshop ‘Kinderen met luisterproblemen’ aan, waarin de nieuwste inzichten op het gebied van luisterproblematiek worden besproken.

Werkwijze & meer informatie

Werkwijze

Door het aanpassen van de klassenomgeving kun je zorgen dat kinderen met auditieve verwerkingsproblemen minder snel afgeleid raken en zich beter op de les kunnen concentreren. Hieronder volgen tips voor de leerkracht om leerlingen met auditieve verwerkingsproblemen te helpen in de klas:
 • Spreek duidelijk en niet te snel.
 • Voeg meer en langere pauzes in.
 • Maak gebruik van een krachtige intonatie.
 • Deel spraak op in kleinere segmenten.
 • Benadruk de hoofdpunten.
 • Herhaal.
 • Zoek samen met de leerling naar de optimale plek in de klas, waarbij de leerling zowel klasgenoten als leerkracht goed kan zien.
 • Trek vooraf de aandacht van de leerling, bijvoorbeeld door zijn naam te noemen.
 • Breng structuur aan in activiteiten: als de leerling weet wat er van hem verwacht wordt, kan hij in die situaties gemakkelijker anticiperen op mondelinge informatie.
 • Zorg voor een goede belichting en een duidelijk zichtbaar mondbeeld.
 • Zorg dat je stem luider is dan het achtergrondlawaai.
 • Geef een (schriftelijke) samenvatting.
 • Wissel luistertaken af met andere activiteiten in verband met vermoeidheid bij de leerling.
 • Controleer of je boodschap is aangekomen: vraag leerlingen de opdracht in eigen woorden te herhalen.

Bekijk de volgende video voor meer informatie over het signaleren, testen en behandelen van auditieve verwerkingsproblemen.​

In de onderstaande Engelse video ervaren jongeren hoe het is om een luisterprobleem te hebben.