parallax background

Relatie met andere problematiek

TOS komt vaker voor in combinatie met andere problematiek. Door de overlap in symptomen is het soms moeilijk te bepalen van welke stoornis(sen) er sprake is.

parallax background

Ondanks dat er nog discussie is rondom de relatie van TOS met andere problematiek, is het belangrijk om je als leerkracht bewust te zijn van mogelijke co-morbiditeit (tegelijkertijd voorkomen van twee stoornissen) van TOS met andere stoornissen zoals een autismespectrumstoornis (ASS), Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) of dyslexie.

TOS en ASS
Net als kinderen met TOS hebben kinderen met ASS problemen met het gebruik van taal, de pragmatiek. Als bij het kind met ASS  taalproblemen op de voorgrond staan in plaats van  gedragsproblemen, kan onderwijs voor kinderen met een communicatieve/auditieve beperking uitkomst bieden.

TOS en ADHD
Kinderen met TOS hebben, net als kinderen met ADHD, vaak problemen met aandacht. Ze hebben moeite met luisteren naar  instructie. In de klas kunnen kinderen met TOS of ADHD hierdoor (deels) hetzelfde gedrag laten zien, als gevolg van problemen in de aandacht.

TOS en dyslexie
Kinderen met TOS hebben vaak moeite met leren lezen, vooral als ze problemen hebben in de klankontwikkeling. Dyslexie komt ook vaker voor bij kinderen met TOS. Extra aandacht voor de ontwikkeling van de leesvoorwaarden en het ondersteunen van het leesproces van kinderen met TOS is dan ook van belang.

AAN DE SLAG - TOS & ANDERE PROBLEMATIEK

25 september 2018

Protocol: leesonderwijs en leesbegeleiding

Het protocol leesonderwijs en leesbegeleiding voor kinderen met ernstige taal- en/of spraakmoeilijkheden.
25 september 2018

Handboek Taalontwikkelingsstoornissen

Hierin is informatie te vinden over signalering, diagnostiek, behandeling en begeleiding van kinderen met TOS.